Kauno kino centras „Romuva“ ieško komandos papildymo ir ieško

 Edukatoriaus (-ės), kuris dirba šiomis kryptimis:

  • vykdo kino filmų vaikams pristatymus, veda diskusijas po kino seansų vaikams;
  • organizuoja ir veda edukacines kūrybines dirbtuves vaikams ir suaugusiems, generuoja idėjas naujoms edukacijoms;
  • organizuoja edukacinėms veikloms įgyvendinti reikalingų partnerių paiešką ir koordinuoja jų darbą;
  • skatina bendradarbiavimą su mokymo įstaigomis ir kitais partneriais, galinčiais prisidėti prie kino edukacijos veiklų plėtojimo;
  • teikia tikslią ir kokybišką informaciją apie Centre vykdomas kino edukacijos veiklas mokymo įstaigoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
  • savarankiškai planuoja savo veiklą, derina ilgalaikių ir metinių ar sezoninių planų įgyvendinimą, tinkamai ir laiku pateikia veiklos ataskaitas ir rezultatus;
  • inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Siūlome: 0,5 etato darbo krūvį. Planuojama darbo pradžia – 2024 m. rugsėjo mėn.

Kauno kino centras „Romuva“ suteikia visas darbui reikalingas priemones kūrybiškiems projektams įgyvendinti, užtikrina socialines garantijas ir pastoviai mokamą darbo užmokestį. Suteikiamos profesinio tobulėjimo galimybės ir reguliarus atlyginimo kėlimas. Pareigybinės algos koeficientas – ne mažesnis nei 0,75, atsižvelgiant į kandidato patirtį ir gebėjimus.

Reikalavimai: Darbo su vaikais ir jaunimu patirtis; kūrybiškų dirbtuvių rengimo patirtis; viešojo kalbėjimo patirtis; kūrybiškumas, idėjų generavimas; kruopštumas, atsakingumas, punktualumas; kino industrijos išmanymas ir nepaliaujamas domėjimasis kinu, kino edukacija, animacija; darbo MS Office įgūdžiai, problemų sprendimo kompetencija; labai geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas rišliai dėstyti mintis; atvirumas skirtingoms nuomonėms, mokėjimas išklausyti bei kurti draugišką santykį su moksleiviais ir mokytojais;

Ieškome: mylinčios kiną, atviros, drąsios, atsakingos, mylinčios vaikus, kūrybingos, iniciatyvios, turinčios humoro jausmą asmenybės, norinčios augti kartu.

Parašyk apie savo pasiryžimą dirbti kino centre „Romuva“, savo sprendimo motyvaciją ir patirtį, kurią galėtum čia pritaikyti. Laišką kartu su gyvenimo aprašymu (CV) siųsk el. paštu info@kcromuva.lt, su užrašu „Edukatorius 2024″ iki šių metų birželio 14 d. imtinai. Tel. nr. pasiteiravimui +370 67026840.

Skip to content