Kauno kino centro savininkė – Kauno miesto savivaldybė: www.kaunas.lt 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija: www.lrkm.lt
Lietuvos kino centras: www.lkc.lt
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos: www.kpd.lt

DĖL PAGALBOS NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

2023 metais akredituotą konfidencialią ir nemokamą pagalbą visoje Lietuvoje nukentėjusiems asmenims organizuoja ir teikia 25 pagalbos tarnybos (nevyriausybinės organizacijos). Pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, ar nukentėjęs asmuo, ar jo teisėtas atstovas pateikė kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai skundą, pareiškimą ar pranešimą dėl nusikalstamos veikos, ar nepateikė, ir į tai, kokioje savivaldybėje gyvena nukentėjęs asmuo.

Su informacija galima susipažinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėse:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/pagalba-nuo-nusikalstamos-veikos-nukentejusiems-asmenims;

Pagalbos tarnybų priežiūros akreditacija | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (lrv.lt)

Informacija nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų  čia

Skip to content