Administracinė informacija

Kauno kino centro „Romuva” nuostatai

Nuostatai

Bendri dokumentai

Paslaugų įkainiai
Dokumentų šablonai
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Paslaugų teikimo tvarkos aprašas

Turto nuoma

2022 m. turto nuomos ataskaita
2023 m. turto nuomos ataskaita
2024 m. turto nuomos ataskaita

Planavimo dokumentai

2015 m. veiklos planas
2016 m. veiklos planas
2017 m. veiklos planas
2018 m. veiklos planas
2019 m. veiklos planas
2020 m. veiklos planas
2021 m. veiklos planas
2022 m. veiklos planas
2023 m. veiklos planas

Viešieji pirkimai

2020 m. viešųjų pirkimų planas
2020 m. viešųjų pirkimų ataskaita
2021 m. viešųjų pirkimų planas
2021 m. viešųjų pirkimų ataskaita
2022 m. viešųjų pirkimų planas
2022 m. viešųjų pirkimų ataskaita
2023 m. viešųjų pirkimų planas

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų

Vadovo darbotvarkė

Vadovo darbotvarkė 2023

Ataskaitos

2024 m. ataskaitos

I ketvirčio ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos

2023 m. ataskaitos

I ketvirčio ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės ataskaitos

II ketvirčio ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės ataskaitos

III ketvirčio ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės ataskaitos

IV ketvirčio ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės ataskaitos

2022 m. ataskaitos

2022 m. įstaigos veiklos ataskaita

I ketvirčio ataskaitos

Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos

II ketvirčio ataskaitos

Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos

III ketvirčio ataskaitos

Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos

IV ketvirčio ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės ataskaitos

2021 m. ataskaitos
I ketvirčio ataskaitos

Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos

II ketvirčio ataskaitos

Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos

III ketvirčio ataskaitos

Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos

IV ketvirčio ataskaitos

Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos

2020 m. ataskaitos
I ketvirčio ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės ataskaitos

II ketvirčio ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės ataskaitos

III ketvirčio ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės ataskaitos

IV ketvirčio ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės ataskaitos

2019 m. ataskaitos
I ketvirčio ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės ataskaitos

II ketvirčio ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės ataskaitos

III ketvirčio ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės ataskaitos

2018 m. ataskaitos

2018 m. finansinės metinės ataskaitos

I ketvirčio ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės ataskaitos

II ketvirčio ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės ataskaitos

III ketvirčio ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės ataskaitos

​Metinės ataskaitos

2017 m. ataskaitos
I ketvičio ataskaitos
II ketvirčio ataskaitos
III ketvirčio ataskaitos

Metinės ataskaitos

2016 m. ataskaitos
I ketvirčio ataskaitos
II ketvirčio ataskaitos
III ketvirčio ataskaitos
IV ketvičio ataskaitos

2015 m. ataskaitos
I ketvirčio ataskaitos
II ketvirčio ataskaitos
III ketvirčio ataskaitos
​Metinės ataskaitos

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas
Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas
Lietuvos Respublikos kino įstatymas
Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Skip to content