Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo objekto aktualizavimas

Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo objekto aktualizavimas

Kauno kino centras „Romuva“ įgyvendina projektą „Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo objekto aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę“.

Projektas įgyvendinamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų.

Kino centras „Romuva“ vienintelis iš tarpukariu gyvavusių Kauno miesto kino teatrų išlikęs bei savo pagrindines funkcijas išsaugojęs kino teatras, kurio pastatas yra valstybės saugomas kultūros paveldo objektas. Projekto metu sutvarkytas 1940 m. pastatytas kultūros paveldo objektas „Romuvos“ kino centras, esantis Kauno centre, Laisvės al. 54. Projekto metu vykdytos veiklos: kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai, įrangos ir baldų įsigijimas. Suplanuotos įgyvendinti veiklos prisidėjo prie problemos sprendimo – kultūros paveldo apsaugos, kultūrinių renginių plėtros, kokybės, prieinamumo bei įvairovės padidinimo, siekiant pritraukti papildomus lankytojų srautus bei padidinti visuomenės susidomėjimą Lietuvos kultūros paveldu.

Įvykdžius projekto veiklas padidintas kino seansų, atskleidžiančių paveldą, edukacinių užsiėmimų, kultūrinių renginių (koncertų, spektaklių) bei ekskursijų skaičius. Projekto tikslas – išsaugoti bei atskleisti vertingąsias kino centro „Romuva“ kaip kultūros paveldo objekto savybes ir padidinti esamų paslaugų kokybę, prieinamumą bei įvairovę, siekiant pritraukti papildomus lankytojų srautus bei padidinti visuomenės susidomėjimą Lietuvos kultūros paveldu.

Įgyvendinant projektą planuota pasiekti šiuos rezultatus:

1. Atlikti paveldo tvarkybos ir statybos (rekonstravimo) darbai kultūros paveldo objekte, esančiame Laisvės al. 54, Kaune. Projekto metu atlikta: pastato remontas, tvarkybos darbai (tvarkybos (pietinio, rytinio, šiaurinio, vakarinio fasadų, pirmo aukšto tvarkyba), tvarkomųjų statybos (statybinių konstrukcijų, bendrųjų statybos darbų, vidaus apdailos, langų, durų keitimas, keltuvo, mobilios rampos įrengimas, akustikos, elektros, gaisrinės signalizacijos, kompiuterinių tinklų, šilumos punkto, šildymo, vėdinimo, nuotekų, vandentiekio), lauko inžinerinių tinklai (vandentiekio tinklų) darbai.

2. Įsigytos inžinerinės paslaugos: pastato tyrimų ir jų apibendrinimo, pastato projektinių pasiūlymų, techninio projekto parengimo, techninio projekto ekspertizių (bendrosios ir specialiosios), darbų techninės priežiūros, FIDIC inžinieriaus ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

3. Įsigyta kultūrinėms paslaugoms organizuoti skirta įranga ir baldai. Įsigyjama įranga: scenos mašinerija (1 kompl.), scenos apranga/draperija (1 kompl.), scenos efektinio apšvietimo įranga (1 kompl.), audio sistemos (1 kompl.), kino-technologinė įranga (1 kompl.), papildoma įranga (1 kompl.).

Projekto metu Didžiojoje salėje įrengta erdvi scena, tinkama šokio, teatro, muzikos pasirodymams ir konferencijoms, sumontuota 215 šiuolaikiškų sėdimų vietų, įdiegta nauja garso ir apšvietimo technika, užkulisiuose – grimo bei persirengimo kambariai. Įrengta visiškai nauja Kamerinė salė su 49 sėdimomis vietomis bei galimybe transformuotis ir moderni klasė edukacinėms veikloms.

Projektas iš dalies finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“.

Skip to content